Obch. údaje

Obchodné

údaje

DSI Slovakia, s.r.o.
Sídlo / fakturačná adresa:
Letná 42, 040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31670172
DIČ: 2020492166
IČ DPH: SK2020492166
reg. v Obch. registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 2901/V

Bankové spojenie VUB, a.s.:
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK 54 0200 0000 0035 1421 5758

Tel: +421 917 660 639, +421 556 118 110
E-mail: zakaznik@dsi.sk

Sklad:

DSI Slovakia, s.r.o.
Jednotka D3
Skladová hala D
GLP Senec Logistics Centre
Diaľničná cesta 5342/18D
903 01 Senec