Veľkoobchod055 6118 110

Servis a reklamácie055 6118 133

Obchodné údaje

Firma: DSI Slovakia, s.r.o.
Sídlo / fakturačná adresa: Letná 42, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 31670172
DIČ: 2020492166
IČ DPH: SK2020492166
reg. v Obch. registri Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2901/V

Bankové spojenie VUB, a.s.:
SWIFT : SUBASKBX
IBAN: SK 54 0200 0000 0035 1421 5758


Tel: +421 917 660 639, +421 556 118 110
E-mail: zakaznik@dsi.sk

Sklad:

DSI Slovakia, s.r.o.
Jednotka D3
Skladová hala D
Goodman Senec Logistics Centre
Diaľničná cesta 5342/18D
903 01 Senec

DSI Slovakia, s.r.o.
Jednotka D3
Skladová hala D
Goodman Senec Logistics Centre
Diaľničná cesta 5342/18D
903 01 Senec