Veľkoobchod055 6118 110

Servis a reklamácie055 6118 133

Profil firmy

Firma: DSI Slovakia spol. s r.o.
Sídlo/ fakturačná adresa: Južná trieda 117, 040 01 Košice, Slovensko

Tel: +421 917 660 639, +421 556 118 110
E-mail: zakaznik@dsi.sk

Bankové spojenie: 4040342302/3100 (Sberbank Slovensko, a.s. - EUR)
IČ: 31670172
DIČ: 2020492166
reg. v Obch. registri Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2901/V

Výpis z obchodného registra nájdete tu.

Sklad: Mlynské nivy 77, 821 05 Bratislava