Veľkoobchod055 6118 110

Servis a reklamácie055 6118 133

Blog

16.03.2021

Oxymeter – nenápadný pomocník v boji s COVID-19

Koronavírus, ktorý spôsobuje COVID-19 v mnohých prípadoch ovplivňuje prenos kyslíka pomocou červených krviniek do krvného obehu a spôsobuje tým dýchacie ťažkosti a nedostatočné zásobovanie orgánov okysličenou krvou. Nedostatok kyslíka si väčšinou na začiatku pacienti s COVID-19 neuvedomujú, avšak v momente, keď už ťažkosti vnímajú, môže byť už neskoro.

 

Hovoríme o tzv. saturácii hemoglobínu kyslíkom alebo tiež o nasýtenosti krvi kyslíkom a označuje sa ako SpO2. Táto hodnota sa udáva v percentách.

Homedics Oxymeter


Pomôže prstový pulzný oxymeter.
V domácom prostredí môžme ľahko vykonať meranie pomocou prstového pulzného oxymetra a v prípade zistenia nízkych hodnôt je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Prístroj funguje na princípe vysielania infračerveného a červeného lúča svetla cez tkanivo a senzor sníma priechodnosť lúča cez prekrvené tkanivo. Prepočtom prístroj na displeji zobrazí hodnotu saturácie hemoglobínu kyslíkom.

Na trhu osvedčený pulzný oxymeter HOMEDICS PX-101.
Samotné meranie je ľahké, rýchle a bezbolestné. Ide o malý prístroj, kde stačí vložiť prst do gumového otvoru a po stlačení tlačidla sa za niekoľko sekúnd na displeji zobrazia namerané hodnoty. Okrem saturácie nám prístroj ukáže aj srdcovú frekvenciu, čiže pulz a perfúzny index, ktorý udáva podiel okysličenej krvi prichádzajúci s každým novým srdcovým tepom k celkovému množstvu krvi.

Pokles saturácie o pár percent môže byť dôvodom k hospitalizácii.
Zdravý človek má hodnotu SpO2 v rozmedzí 95 – 99% (u senioroch sú normálne hodnoty do 93%). Pri hodnotách 90 – 94% je potrebná ostražitosť a častejšie kontroly. Pokiaľ však klesne hodnota pod 90 % je nutné vyhľadať lekársku pomoc. Práve takéto nízke hodnoty sú časté pri pacientoch s ochorením na COVID-19. Sú i prípady, kedy klesne hladina u týchto pacientov až na 40 - 50% a môže prísť ku strate vedomia.

Ďalšie dôležité ukazovatele.
Prístroj na displeji zobrazuje údaj o srdcovej frekvencie, označený symbolom PRbpm. Normálna hodnota je v tomto prípade v rozmedzí 60 - 90 bpm (úderov za minútu).

Ďalej je tu perfúzny index (PI). Táto hodnota sa pohybuje v rozmedzí 1-20. Pre vysvetlenie, napríklad hodnota 5 vyjadruje, že každý nový srdcový tep privádza do končatiny 5% novej okysličenej krvi.

Homedics Oxymeter


Oxymeter v každej domácnosti.
Súčasná neľahká doba nám ukázala, že tento malý prístroj môže byť veľkým pomocníkom v boji proti ochoreniu COVID-19 a stáva sa tak bežnou súčasťou domácich lekárničiek.

Pulzný oxymeter HOMEDICS PX-101 je tiež vhodný pre ďalšie skupiny ľudí, najmä pre astmatikov, anemikov, športovcov, ďalej pre ľudí s chronickými pľúcnymi chorobami, s kardiovaskulárnymi problémami a všeobecne pre seniorov.

Špecifikácia HOMEDICS PX-101
- Saturácia kyslíkom(SpO2): rozsah merania 70 – 100%: ± 2 číslice
- Meranie tepovej frekvencie(PRbpm ): rozsah merania 30 – 250 bpm   
- Perfúzny index (PI): rozsah merania: 0,2-20,0 %
- Dvojfarebný OLED displej
- Ľahko čitateľný 4-smerový displej
- 7 režimov zobrazenia
- Nastaviteľná intenzita jasu úroveň  od 1 až do 10
- Indikácia stavu batérie
- Indikácia signálu
- Automatické vypnutie po 8 sekundách nečinnosti
- V balení 2 x AAA batérie
- Šnúrka na krk
- Rozmery: 6 x 3,2 x 3 cm
- Registrovaná zdravotnícka pomôcka

Upozornenie
Neslúži ako test, či má alebo nemá pacient COVID-19, ale k zisteniu príznakov, na základe ktorých sa doporučuje testovanie a pri veľmi nízkych hodnotách je nutné bezodkladne vyhľadať lékarsku pomoc.

Prístroj nie je určený na nepretržité monitorovanie!

späť...